SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VOĽBY PREZIDENTA SR - elektronická adresa pre žiadosť o hlasovací preukaz

 31.01.2024

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR:

obecvelkedrzkovce@gmail.com

 

     O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať aj elektronicky tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb  (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024).

     Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu voliča, na ktorú žiada doručiť hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".


Zoznam aktualít: