English
Zmenšiť textZväčšiť text

Dôležité čísla

Prehľad dôležitých telefónnych čísel na riešenie mimoriadnych udalostí na území obce:

Číslo tiesňového volania 112
Polícia 158 038/760 18 20
Hasičský záchranný zbor 150 038/760 22 22
Záchranná zdravotná služba 155 038/76 24 111
Prednosta Obvodného úradu Bánovce n/B 038/760 2281 0905 523 326
Odbor krízového riadenia ObÚ Bánovce n/B 038/7606001 klp.116,101,102,103,104 038/760 17 25, 038/760 17 26
Stála služba ObÚ Bánovce n/B 0905 254 266, 0905 201 793 – vedúci
Stála služba Krajský úrad Trenčín 032/7432590, 032/7435252, 032/7411452
Dobrovoľná požiarna ochrana okresný výbor 0907 793 536 – p. Orságh Jozef
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
stále pracovisko Bánovce n/B 038/76 01 723
obvodná povodňová komisia TN 032/ 74 43 195, 0915 726 700 - predseda
Krajský úrad životného prostredia TN 032/74 11 250
Stála služba dispečing Povodie Váhu Piešťany 033/77 24 590
Povodie hornej Nitry pracovisko Topoľčany 038/53 21 250
Ing. Jursa – riaditeľ 0905 640 246
Ing. Ferková 0905 640 248
Správca ciest, správa a údržba Prievidza 046/54 22 525 – dispečing, 046/54 23 109
Bánovce n/B 0903 204 686 – vedúci, 038/760 24 72 – dispečing
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 038/760 21 06
Nitra, OZ Topoľčany – pracovisko BN 0905 251 216 – vedúci 0905 276 043
Slovenské elektrárne a.s
Partizánske 038/74 63 011, 0850 111 555
Trenčín 032/74 42 027, 0850 111 555
Nitra 037/77 63 111, 0850 111 555
Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0850 111 727 – poruchy
SAD Prievidza a.s, OZ Bánovce n/B 038/760 28 37
Telekomunikácie 046/5433112, 12129 – informácie
Kontrolné chemické laboratórium Nitra 037/7335802, 0908949638, 0905539012