SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zloženie komisií

Samospráva

Čerňanský Marián, Ing. - starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

Krištofová Rastislava

 • poslankyňa za volebný obvod č. 1
 • predsedkyňa Komisie ekonomiky, výstavby a rozvoja obce
 • delegovaná členka Rady školy pre Materskú školu Veľké Držkovce

Pavelková Katarína

 • poslankyňa za volebný obvod č. 1
 • predsedkyňa Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Husárová Martina, Ing.

 • poslankyňa za volebný obvod č. 2

Varényi Stanislav, Ing.

 • poslanec za volebný obvod č. 2

Chromíková Terézia

 • poslankyňa za volebný obvod č. 3
 • predsedkyňa Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Olbert František

 • poslanec za volebný obvod č. 3

Srnec Dušan, Ing.

 • zástupca starostu obce
 • poslanec za volebný obvod č. 3

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • Pavelková Katarína - predsedkyňa komisie
 • Chromíková Terézia
 • Srnec Dušan, Ing.

Komisia ekonomiky, výstavby a rozvoja obce

 • Krištofová Rastislava - predsedkyňa komisie
 • Varényi Stanislav, Ing.
 • Olbert František
 • Srnec Dušan, Ing.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 • Chromíková Terézia -  predsedkyňa komisie
 • Husárová Martina, Ing.
 • Varényi Stanislav, Ing.
 • Olbert František

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Husárová Martina, Ing.
 • Varényi Stanislav, Ing.
 • Srnec Dušan, Ing.

Krízový štáb obce

 

 • Čerňanský Marián, Ing.
 • Krištofová Rastislava
 • Pavelková Katarína
 • Husárová Martina, Ing.
 • Olbert František

Obecná povodňová komisia

 • Čerňanský Marián, Ing.
 • Krištofová Rastislava
 • Pavelková Katarína
 • Husárová Martina, Ing.
 • Olbert František

Hlavný kontrolór obce

Brigantová Dagmar, Ing.

 • zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 26. januára 2018
 • dĺžka volebného obdobia: 6 rokov

Sobášiaci pre Matričný úrad Veľké Držkovce

 • Čerňanský Marián, Ing. – starosta obce
 • Srnec Dušan, Ing.