SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.velkedrzkovce.sk spravuje Obec Veľké Držkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľké Držkovce

Adresa:
Obecný úrad Veľké Držkovce
miestna časť Dolné Držkovce 212
956 54 Veľké Držkovce

IČO: 00310417
DIČ: 2021053397

Samosprávny kraj: Trenčiansky samosprávny kraj
Okres: Bánovce nad Bebravou
Región: Horná Nitra
Počet obyvateľov: 664
Rozloha:1 279 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1400

Všeobecné informácie: info@velkedrzkovce.sk
Podateľňa: podatelna@velkedrzkovce.sk
Starosta: starosta@velkedrzkovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@velkedrzkovce.sk

Matričný úrad:  matrikadrzkovce@azet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 038 / 76 95 2830917 186 633

Starosta:
Tel.:
 0908 782 528
Email: obecvelkedrzkovce@gmail.com

E-mail: sekretariat@velkedrzkovce.sk

Kompetencie:
Obec Veľké Držkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľké Držkovce je zriadený na Miestnom úrade v: Veľké Držkovce

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk