SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Vývoz popolníc 2024
   02. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   16. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   30. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   13. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   27. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   12. MAREC 2024 Utorok
   |
   26. MAREC 2024 Utorok
   |
   09. APRÍL 2024 Utorok
   |
   23. APRÍL 2024 Utorok
   |
   07. MÁJ 2024 Utorok
   |
   21. MÁJ 2024 Utorok
   |
   04. JÚN 2024 Utorok
   |
   18. JÚN 2024 Utorok
   |
   02. JÚL 2024 Utorok
   |
   16. JÚL 2024 Utorok
   |
   30. JÚL 2024 Utorok |
   13. AUGUST 2024 Utorok |
   27. AUGUST 2024 Utorok |
   10. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   24. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   08. OKTÓBER 2024 Utorok |
   22. OKTÓBER 2024 Utorok |
   05. NOVEMBER 2024 Utorok |
   19. NOVEMBER 2024 Utorok |
   03. DECEMBER 2024 Utorok |
   17. DECEMBER 2024 Utorok |
   31. DECEMBER 2024 Utorok |

  • Komunál
   02. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   16. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   30. JANUÁR 2024 Utorok
   |
   13. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   27. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   12. MAREC 2024 Utorok
   |
   26. MAREC 2024 Utorok
   |
   09. APRÍL 2024 Utorok
   |
   23. APRÍL 2024 Utorok
   |
   07. MÁJ 2024 Utorok
   |
   21. MÁJ 2024 Utorok
   |
   04. JÚN 2024 Utorok
   |
   18. JÚN 2024 Utorok
   |
   02. JÚL 2024 Utorok
   |
   16. JÚL 2024 Utorok
   |
   30. JÚL 2024 Utorok |
   13. AUGUST 2024 Utorok |
   27. AUGUST 2024 Utorok |
   10. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   24. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   08. OKTÓBER 2024 Utorok |
   22. OKTÓBER 2024 Utorok |
   05. NOVEMBER 2024 Utorok |
   19. NOVEMBER 2024 Utorok |
   03. DECEMBER 2024 Utorok |
   17. DECEMBER 2024 Utorok |
   31. DECEMBER 2024 Utorok |

   Aj po Novom roku pokračujeme v 2-týždňovom intervale vývozu popolníc.

   Sypať do čiernych plastových a plechových popolníc pred domácnosti. 

    

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Sklo
   08. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   04. MAREC 2024 Pondelok
   |
   02. APRÍL 2024 Utorok
   |
   29. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   24. JÚN 2024 Pondelok
   |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   19. AUGUST 2024 Pondelok |
   16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   14. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |

   Priniesť priebežne do zelených plastových kontajnerov.

   Vývoz 1 x za mesiac zo zberných miest:

    

   Čuklasovce - pred zberný dvor vedľa cintorína

   Horné Držkovce - pred požiarnú zbrojnicu

   Dolné Držkovce - vedľa obchodu COOP Jednota

    

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Plasty
   08. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   04. MAREC 2024 Pondelok
   |
   02. APRÍL 2024 Utorok
   |
   29. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   24. JÚN 2024 Pondelok
   |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   19. AUGUST 2024 Pondelok |
   16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   14. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |

   Plasty, PET fľaše, kovové obaly, tetrapaky, kompozitné obaly odkladať do žltých vriec a vyložiť pred domácnosť 1x za mesiac.

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   08. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   22. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   19. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   04. MAREC 2024 Pondelok
   |
   18. MAREC 2024 Pondelok
   |
   02. APRÍL 2024 Utorok
   |
   15. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   29. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   13. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   10. JÚN 2024 Pondelok
   |
   24. JÚN 2024 Pondelok
   |
   08. JÚL 2024 Pondelok
   |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   05. AUGUST 2024 Pondelok |
   19. AUGUST 2024 Pondelok |
   02. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   30. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   14. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   28. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   25. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |
   23. DECEMBER 2024 Pondelok |

   Mäkký papier: noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdých obalov chodí do obce vykupovať "firma P&P Import, s.r.o., Trenčín, tlf. 0948 942 842" každé 3 mesiace, termín vždy včas oznamujeme.

   Kartóny - nepretržite do modrých plastových kontajnerov v obci:

   Čuklasovce vedľa autobusovej čakárne

   Horné Držkovce pred požiarnu zbrojnicu

   Dolné Držkovce oproti obchodu cez cestu

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Kov

   Priebežne, termín spolu s plastmi.

   PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

   NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  • Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 - Štatistika

    

  • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2023

  • Vývoz popolníc 2023

  ELEKTROODPAD

  Zverejnené: 02.11.2023

   

  Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu v obci

   

   

  ODVOZ ODPADOV PRE ROK 2023

   

  Vývoz popolníc od 17. mája 2022

  NATUR-PACK verejnosti - YouTube kanál

   

  Ako separovať odpad

  ako-separovat.jpg

  Dôležité linky:

  Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi

  NATUR- PACK- Certifikát za rok 2021

  Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2022

  Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2022- Štatistika