SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Vývoz popolníc 2023

  • Komunál
   06. JÚN 2023 Utorok
   |
   20. JÚN 2023 Utorok
   |
   04. JÚL 2023 Utorok
   |
   18. JÚL 2023 Utorok
   |
   01. AUGUST 2023 Utorok
   |
   15. AUGUST 2023 Utorok
   |
   29. AUGUST 2023 Utorok
   |
   12. SEPTEMBER 2023 Utorok
   |
   26. SEPTEMBER 2023 Utorok
   |
   10. OKTÓBER 2023 Utorok
   |
   24. OKTÓBER 2023 Utorok
   |
   07. NOVEMBER 2023 Utorok
   |
   21. NOVEMBER 2023 Utorok
   |
   05. DECEMBER 2023 Utorok
   |
   19. DECEMBER 2023 Utorok |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Sklo
   09. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. MAREC 2023 Pondelok
   |
   03. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   01. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   29. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   26. JÚN 2023 Pondelok
   |
   24. JÚL 2023 Pondelok
   |
   21. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   18. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   16. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   13. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |
   11. DECEMBER 2023 Pondelok |

   1 x za mesiac, zo zberných miest.

   Čuklasovce - pred zberný dvor vedľa cintorína

   Horné Držkovce - pred požiarnú zbrojnicu

   Dolné Držkovce - pred obecný úrad

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Plasty
   09. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. MAREC 2023 Pondelok
   |
   03. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   01. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   29. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   26. JÚN 2023 Pondelok
   |
   24. JÚL 2023 Pondelok
   |
   21. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   18. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   16. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   13. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |
   11. DECEMBER 2023 Pondelok |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   09. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   23. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   20. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. MAREC 2023 Pondelok
   |
   20. MAREC 2023 Pondelok
   |
   03. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   17. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   01. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   15. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   29. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   12. JÚN 2023 Pondelok
   |
   26. JÚN 2023 Pondelok
   |
   10. JÚL 2023 Pondelok
   |
   24. JÚL 2023 Pondelok
   |
   07. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   21. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   04. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   18. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   02. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   16. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   30. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   06. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |

   Firma P&P Import - Výkup papiera. Termín včas oznamujeme. 

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Kov
   09. JANUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. FEBRUÁR 2023 Pondelok
   |
   06. MAREC 2023 Pondelok
   |
   03. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   01. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   29. MÁJ 2023 Pondelok
   |
   26. JÚN 2023 Pondelok
   |
   24. JÚL 2023 Pondelok
   |
   21. AUGUST 2023 Pondelok
   |
   18. SEPTEMBER 2023 Pondelok
   |
   16. OKTÓBER 2023 Pondelok
   |
   13. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |
   11. DECEMBER 2023 Pondelok |

   Priebežne, termín spolu s plastmi.

   PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

   NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  ELEKTROODPAD

  Zverejnené: 02.11.2023

   

  Zmena spôsobu zberu separovaného odpadu v obci

   

   

  ODVOZ ODPADOV PRE ROK 2023

   

  Vývoz popolníc od 17. mája 2022

  NATUR-PACK verejnosti - YouTube kanál

   

  Ako separovať odpad

  ako-separovat.jpg

  Dôležité linky:

  Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi

  NATUR- PACK- Certifikát za rok 2021

  Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2022

  Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2022- Štatistika