SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výstavba

Dolné Držkovce

Udalosť Rok Náklady (v €)
budovanie základov predajne potravín 1968 663
prestavba býv. budovy MNV na sobášnu sieň 1973 995
výstavba požiarnej zbrojnice a MNV 1974 - 1977 6 638
výstavba futbalového ihriska 1974 - 1977 8 298
výstavba domu smútku 1977 - 1980 3 983
výstavba kanalizácie 1978 9 958
rekonštrukcia mosta 1982 1 659
výstavba ohrady cintorína 1983 - 1984 4 979
výstavba studne na cintoríne 1985 663
výstavba pohostinstva 1986 - 1989 25 393
výstavba chodníkov a miestnej komunikácie 1987 19 916
rekonštrukcia základnej školy na materskú 1987 - 1990 24 729
zbúranie budovy kultúrneho domu 1990 1 493
výstavba hospodárskej budovy 1992 1 659
rekonštrukcia budovy MNV na Poštu 1994 3 983
výstavba šatní telovýchovnej jednoty 1995 - 1998 16 596
rekonštrukcia miestnych komunikácií 1997 16 596
výmena okien a dverí na materskej škole 2006 13 277
príspevok na rekonštrukciu kostola 2007 3 319
maľovanie fasády materskej školy 2007 1 825
prestavba sobášnej miestnosti 2007 9 028
rekonštrukcia miestneho rozhlasu 2007 8 298
výmena krytiny na spoločenskej budove 2008 11 778
vybudovanie ohrady okolo materskej školy 2008 1 315
vymaľovanie domu smútku 2009 1 510
oplechovanie atiky a vyhotovenie rín a zvodov na dome smútku 2009 500
rekonštrukcia budovy obecného úradu 2010 179 877
oprava schodišťa a chodieb obecného úradu 2010 328

Horné Držkovce

Udalosť Rok Náklady (v €)
výstavba kanalizácie a chodníkov 1977 4 979
výstavba studne a rozšírenie cintorína 1977 1 659
výstavba domu smútku 1981 - 1983 3 983
výstavba hospodárskej budovy 1987 1 659
rekonštrukcia verejného osvetlenia 1987 3 983
výstavba ohrady cintorína 1993 6 638
výstavba miestnej komunikácie 1997 8 298
rekonštrukcia kaplnky 2006 1 991
rekonštrukcia miestneho rozhlasu 2006 962
oprava podlahy kultúrneho domu 2007 6 539
vymaľovanie domu smútku 2009 1 510
vybudovanie kuchyne v kultúrnom dome 2009 2 240
výmena rín a zvodov na dome smútku 2009 150
rekonštrukcia chodníkov 2009 9 319

Čuklasovce

Udalosť Rok Náklady (v €)
výstavba studne 1976 497
výstavba kanalizácie a chodníkov 1977 7 966
likvidácia pálenice 1980 995
výstavba lavičiek cez potok 1985 995
rekonštrukcia mosta cez potok Inovec 1983 1 659
rekonštrukcia verejného osvetlenia 1983 4 979
výstavba studne na cintoríne 1980 663
prepojenie rozhlasu 1990 3 319
výstavba domu smútku 1993 11 617
úprava priekopy 1996 3 319
výstavba miestnej komunikácie 1997 11 617
rekonštrukcia kultúrneho domu 2004 14 937
výstavba kostola 2005 2 655
výstavba lavičky 2006 497
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 2006 - 2007 1 991
maľovanie fasády požiarnej zbrojnice 2007 497
výstavba studne, kuchyne a sociálneho zariadenia
kult. dom
2008 11 752
vymaľovanie domu smútku 2009 1 510
oprava prístrešku kultúrneho domu 2009 700
oplotenie cintorína 2009 1 463