SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejný obecný vodovod

Verejný obecný vodovod

Aktualizované dňa: 02.04.2024

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

Aktualizované dňa: 28.02.2024

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 

 

 

 

Aktualizované dňa: 23.10.2023

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

Aktualizované dňa: 05.05.2023

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 Aktualizované dňa: 29.03.2023

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

Nakoľko dlhšiu dobu boli výsledky Dusičnanov nad povolenú hranicu, bola RÚVZ Trenčín posúdená situácia a vydaná výnimka na používanie takejto vody.

Rozhodnutie o používaní vody z vodárenského zdroja Šafranica, č.j. B/2016/03109-011/H3.

 

Pre obdobie ďalších 3 rokov bola predlžená výnimka  pre používanie vody so zvýšeným obsahom dusičnanov do 72 mg/l do roku 2023.

Výnimka - rozhodnutie o používaní vody z vodárenského zdroja Šafranica, č.j. RUVZ/2020/01824-002 zo dňa 11.3.2020.

Výsledky rozborov sledovaného parametra ,,dusičnany“ u dodávanej vody do domácností od 1. januára 2022:

Aktualizované dňa: 12.01.2023

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 

Výsledky rozborov sledovaného parametra ,,dusičnany“ u dodávanej vody do domácností od 1. januára 2021:

Aktualizované dňa: 12.01.2021

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 

Prehľad zistených obsahov dusičnanov v roku 2020:

Aktualizované dňa : 08.12.2020

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 

Prehľad zistených obsahov dusičnanov v období 2008 až 2019:

Maximálna povolená hodnota pre dusičnany: 50 mg/l

Rozšírená neistota: k = 2 mg/l

 

Aktualizované dňa: 25.06. 2020

Prílohy: