SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby prezidenta SR - voľba do prenosnej schránky

 15.03.2024

     Oznamujeme občanom, že pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny boli vytvorené tri okrsky a to: 

Čuklasovce – volebnou miestnosťou je kultúrny dom, s. č. 88

Horné Držkovce – volebnou miestnosťou je kultúrny dom, s. č.  159

Dolné Držkovce – volebnou miestnosťou je budova notárskeho domu, s.č. 310

                                                                                                                                                                   

     Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (napr. je imobilný, má problémy s chôdzou a pod.), má právo požiadať obec v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu alebo v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Kontaktné telefónne číslo na nahlasovanie: 038 76 95 283

 

Hlasovanie voličov, ktorých miestom trvalého pobytu je obec

      Oznamujeme voličom, ktorých miestom trvalého pobytu je obec, že volebným okrskom, kde môžu voliť, je volebný okrsok č. 3, t.j. Dolné Držkovce, adresa volebnej miestnosti je notársky dom Dolné Držkovce s.č. 310.


Zoznam aktualít: